Bento Set Menu

Bento Miso Katsu

50,00 lei

Bento Shake Butter-Shoyu

60,00 lei

Bento Kara-Age

45,00 lei

Bento Tori Butter-Shoyu

45,00 lei

Bento Shoga Yaki

50,00 lei

Bento Tori Shoga Saute

45,00 lei
ÎNAPOI SUS