Bento Set Menu

Bento Miso Katsu

55,00 lei

Bento Tori Butter-Shoyu

50,00 lei

Bento Shake Butter-Shoyu

70,00 lei

Bento Kara-Age

50,00 lei

Bento Tori Shoga Saute

50,00 lei

Bento Shoga Yaki

55,00 lei
ÎNAPOI SUS