Bento Set Menu

Bento Tori Butter-Shoyu

48,00 lei

Bento Miso Katsu

53,00 lei

Bento Shake Butter-Shoyu

60,00 lei

Bento Kara-Age

48,00 lei

Bento Tori Shoga Saute

48,00 lei

Bento Shoga Yaki

53,00 lei
ÎNAPOI SUS