all

Gohan

10,00 lei

Ichigo Daifuku

20,00 lei

Curry Rice

43,00 lei

Gyoza

30,00 lei

Miso Shiru

12,00 lei

Bento Miso Katsu

53,00 lei

Niku Udon

43,00 lei

Bento Shake Butter-Shoyu

60,00 lei

Kimpira

30,00 lei
ÎNAPOI SUS